Velg en side

Kjære Rotary venner! Kommende møte den 13.9. er jo selve valgdagen da Norge går til valg og skal velge regjering som skal lede vårt land gjennom 4 nye år. Hver gang er dette historisk fordi nye politikkere velges og noen politikkere ønsker ikke å velges på nytt. Som president av Asker Rotary Klubb har jeg æren av å presentere Askers stortingspolitikker Bente Stein Mathisen. Bente var vararepresentant i perioden 2009 – 2013 og ble innvalgt som stortingsrepresentant i perioden fra 2013 -2017 og fra 2017 til 2021. At Bente takker JA til invitasjonen fra vår klubb selve valgdagen synes jeg er veldig ærefullt og hyggelig. Bente vil fortelle oss om stortingsvalget.. Det er alltid spennende å høre fra en som har opplevd og jobbet som fulltidspolitikker i den lovgivende forsamlingen. Vi gleder oss til å høre fra henne og ønsker henne en varm velkomst til vår klubb.

For øvrig har presidenten vært innom Bråsett og levert en fin blomterhilsen til vår venn A. A. fra oss alle i Asker Rotary Klubb.

Samtidig vil jeg minne alle og spesielt vi som er mannskap i Semiaden at det skal være et informasjonsmøte den 16.9. kl. 18.00 på SMIA kafe på NaKuHel.

3-minuttern skal holdes av innkommende president Børre Sveen.

Ser dere på mandag.

Bente Stein Mathisen talar vid Nordiska rådets session i Reykjavik 201 Foto: Johannes Jansson/norden.org