Velg en side

Kjære gode Rotary venner. Sist mandag hadde vi vår populære og folkekjære ordfører som kunne fortelle om sine erfaringer med den nye storkommunen Asker. Det var mange fremmøte fra alle Rotary klubbene i Asker. Det var en fin anledning for oss fra Asker Rotary til å hilse og bli kjent med andre Rotarianere i kommunen. En stor takk til arrangøren som gjorde at dette Intercity møtet ble veldig bra.

Og denne mandagen kommer kommunedirektøren Lars Bjerke for å holde foredrag om Asker kommune, nye utfordringer med den nye Asker kommunen. Det blir en fin anledning for oss som var på siste møtet for dette blir en fortsettelse, men sett av administrasjonen.

Jeg håper på godt fremmøte og  ønsker dere velkommen til mandagens møte.

Treminutter`n er det Lisbeth som skal ta seg av.

 

Vel møt.

Blerim