Velg en side

Etter vurdering og på grunnlag av de nasjonale smittevernreglene samt lokale smittevernregler kan vi igjen ha fysiske møter i Innbyggertorget. Vi ønsker derfor velkommen til møte i Innbyggertorget mandag 24.1 til vanlig tid 18.15-19.30. Foredragsholder er Daglig leder Gudrun Brøvig Silde som skal fortelle om «Varmestua og kirkens feltarbeid i Asker». 3-minutter’n blir ved Eldbørg Nåheim Eien.

Vi må selvsagt følge Innbygertorgets regler med hensyn til smittevern. I hovedsak gjelder dette avstand (1 meter), og det får vi til ved å bruke mer av rommet enn de vi ofte har brukt tidligere. Videre må vi notere navn og telefonnummer for de som er på møtet i tilfelle noen av deltagerne i etterkant tester positivt på koronatest, slik at deltagerne da kan varsles. Alle deltakere vil bli notert, det er uansett vanlig rutine i møtene våre. Kort sagt, vi holder god avstand, noterer de som er tilstede og bruker sunn fornuft, så går dette bra. Per i dag tilsier smittevernreglene et maksimalt deltagerantall på 30. Det er lenge siden det har vært større deltagelse enn 30 på møtene våre, så selv om det normalt ville være ønskelig med flere, går nok også dette greit.

Uansett gleder vi oss til dette fysiske møtet og håper om å kunne leve tilnærmet vanlig igjen.

Styret vil ha et møte i forkant av det ordinære møtet. .