Velg en side

Hei medlemmer i Asker Rotary. Vi ønsker velkommen til nytt medlemsmøte møte i Innbygertorgets mandag 31.1 til vanlig tid, 18.15-19.30. Foredragsholder er administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries som skal fortelle om «Storsatsing på på batteriteknologi i Norge». Morrow Batteries AS er et foretak som ble etablert i 2014 for å produsere bilbatterier til elbiler. Selskapet har forretningsadresse i Kristiansand. I desember 2020 kunngjorde foretaket at det ville bygge en batterifabrikk i Arendal, og hadde inngått intensjonsavtale med næringsparken Eyde Energipark i Arendal. Vi gleder oss enormt til å høre om arbeidet og utviklingen i denne storsatsningen i Norge.

3-minutter’n blir ved Kjell Fagerli. Vi må fortsatt følge Innbygertorgets regler med hensyn til smittevern. I hovedsak gjelder dette avstand (1 meter), og det får vi til ved å bruke mer av rommet enn de vi ofte har brukt tidligere. Videre må vi notere navn og telefonnummer for de som er på møtet i tilfelle noen av deltagerne i etterkant tester positivt på koronatest, slik at møtedeltagerne da kan varsles. Deltagerne noterer vi også greit, det er uansett vanlig rutine i møtene våre. Kort sagt, vi holder god avstand, noterer de som er tilstede og bruker sunn fornuft, så går dette fortsatt bra. Det er fortsatt slik at smitteverns-reglene tilsier et maksimalt deltagerantall på 30.

En mer omfattende orientering om gjeldende smitteverns-regler i Asker kan leses på Asker kommunes hjemmesider.