Velg en side

Kjære gode venner i Asker Rotary. Det gledet meg svært i går å komme tilbake til klubben etter noen ukers fravær. Det er noe med å være fysisk tilstede som er ubeskrivelig godt. Det er noe med Rotary ånden i oss som har valgt å tilbringe tid på mandager sammen. Ikke minst er vi så heldige og har en program som er så spennende. Alltid. Det er en ære og glede å komme å høre på våre foredragsholdere. Men det er vi  altså medlemmer i Asker Rotary som får det til å skje. Gjestene og foredragsholderne våre er takknemlige for at vi inviterer dem. Så takk til alle dere. Jeg ønsker å rette en takk til alle dere for omsorgen vi viser til hverandre. Vi skal være stolte for det. Mange gjør sitt ytterste med å få ting til å skje. Så takk til alle dere, men vil så gjerne rette en spesiell takk til to av våre medlemmer. Nemlig vår sekretær Kjell Erik som har gjort en kjempeinnsats hele tiden og særlig i de siste ukene. Og den andre takken er nemlig til Pål for sin innsats som leder for Semiaden. Pål har utviklet dette arrangementet til nye høyder sammen med NaKuHel. Han fortjener en stor takk og vi skal videreføre hans gode arbeid videre til å utvikle dette arrangementet videre og markere oss i dette Frivillighetsåret 2022.

Tilbake til i går og vår foredragsholder professor emeritus Knut Lundby som gjestet år klubb. Han holdt foredrag om «Kirkens utfordringer i sekulariseringens tid». Utrolig interessant og spennende tema om utviklingen av Folkekirken og andre religioner både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Prof. Lundby snakket om at han helt fra studietiden har vært opptatt av det tverrfaglige møtet mellom medier og religion. Han snakket om at han redigerte boka Rethinking Media, Religion, and Culture sammen med Stewart M. Hoover og har i tre årtier fulgt den internasjonale utviklingen av dette feltet. Han har i senere år forsket noe på «digital religion». Antologien Religion Across Media. From Early Antiquity to Late Modernity (2013) kom ut av en workshop i UiOs tverrfaglige program om ”Religion i pluralistiske samfunn” (PluRel).  Prof. Lundby deltok fra 2009 til 2015 i det nordiske, komparative forskningsprosjektet om The role of religion in the public sphere (NOREL), der jeg ledet forskergruppen om religion og medier. Hans interesse retter seg særlig mot medialisering og religion og kunne fastslå at media rolle i denne debatten som er stadig aktuell både nasjonalt og internasjonalt.

Foredraget ble godt mottatt og jeg takker for et fin kveld i går.