Velg en side

Asker Rotary gir utmerkelse til Pål Smits

Asker Rotary tildelte sitt mangeårige medlem På Smits utmerkelsen Paul Harris på møtet mandag 28. februar. Tildelingen begrunnes i den mangeårige innsatsen Pål Smits har gjort i forbindelse med Semiaden som arrangeres som en familie- og opplevelsesdag på Semsvann i september måned. Pål har vært prosjektleder for arrangementet de siste drøye ti årene og har vært ansvarlig for prosjektet og delprosjektene som samlet utgjør Semiaden. Det er NaKuHel og rotaryklubbene i Asker som arrangerer Semiaden. 

Benjamin Franklin skal ha sagt: «If you want something done, ask a busy person.” 

All innsats gjennom rotarybevegelsen er frivillig dugnadsarbeid. Pål er til daglig travel administrerende direktør i Lindum AS og har bidratt til at vi forstår at søppel ikke er søppel, men restavfall som skal sorteres til nytt liv!  Å motta Paul Harris utmerkelsen er få Rotarymedlemmer forunt. Kriteriene er at mottakeren har gitt håndgripelig og viktig bistand og støtte som fremmer forståelse og gode relasjoner mellom mennesker.  Påls langvarige og solide innsats for Semiaden for Asker Rotary er nettopp det. 

 

På bildet har Pål Smits mottatt utmerkelsen Paul Harris fra innkommende president Børre A Sveen.