Velg en side

Kjære Rotary venner. Denne mandagen hadde vi besøk av daglig leder Hans Erik Karsten som leder IntSpo som er norsk teknologiselskap som utvikler og produserer teknologi i Norge. Vi leverer lokasjon- og sensorløsninger for forvaltning av fysiske eiendeler. IntSpo ble stiftet som aksjeselskap i februar 2017 og har kontoradresse i Asker.

Selve foredraget handlet om muligheten Internett gir og hva som finnes der. TIngenes Internett / Internett of Things er et hav av muligheter og IntSpo har utviklet seg og hjelper kunder som kommuner og bedrifter til å bli bedre. De bidrar til at bedriftenes svinn blir mindre og dermed mere effektive. Dette foredraget ble veldig interessant og morsomt. Vi takker Karsten for at han kom til vår klubb med et underholdene og samtidig informativt foredrag for oss i Asker Rotary klubb.