Velg en side

Kjære Rotary venner.

Gentian Zyberi er professor og jobber ved UiO – Norsk senter for menneskerettigheter. Zyberi er etnisk albaner og kommer fra Nord Albania. Etter at han ble ferdig med en bachelor-grad i jus ved universitetet i Tirana reiste han til Nederland og tok en mastergrad og doktorgrad (2008) i internasjonalrett ved Utrecht Universitet – School of Law i Nederland. I løpet av de siste nesten to tiårene har han forsket, publisert og undervist innen ulike områder, deriblant internasjonale menneskerettigheter, internasjonal humanitærett, internasjonal strafferett og folkerett. Han underviser i Nederland, Albania, Kina, USA, Kosovo og Norge. Han er forsker innen forskningsemner som inkluderer rollen til internasjonale domstoler og tribunaler i utviklingen av menneskerettigheter, internasjonal humanitærett og internasjonal strafferett; beskyttelse av fellesskapets interesser i folkeretten; operasjonalisering av ansvaret for å beskytte doktrine; overgangsrettsprosesser, med spesielt fokus på Balkan. Zyberi kunne fortelle om temaet som gjelder menneskerettigheter og det som er aktuelt i særlig i Kosovo og Albania.

Neste møte den 4 april før påske skal vi få besøk av Yngve Krokann ved den norske emballasjeforening med foredrag om plast; ressurs eller søppel?