Velg en side

Kjære venner og medlemmer av Asker Rotary. Min president periode var også preget av pandemien. Helt i starten måte vi være hjemme og prøve å holde møter gjennom Microsoft teams. Vi hadde noe erfaring fra det forrige året, men selvfølgelig savnet vi å være sammen slik vi pleier. Etter hvert gikk det bedre og med restriksjoner klarte vi oss til samfunnet åpnet igjen og vi kunne holde vanlige møter. Man tilpasser seg og synes at vi har klart oss veldig bra. Vi har hatt spennende program og flotte foredrag i vår klubb. Vi har hatt gjester, fester og bedrifts besøk. Vi kan konkludere med at vi har hatt en litt annerledes Rotary år, men tilnærmet vanlig år. Asker Rotary har selvfølgelig som mange andre klubber i Norge og verden hatt synkende antall medlemmer noe som har vært utfordrende for oss som klubb. Men vi kan være stolte med at vi fikk et nytt medlem. Og samholdet i klubben er fantastisk. Vi trives med hverandre som er den største glede og egenskap vi har. Gjennom dette året har vi også hatt medlemmer som er gått bort. Vår medlem gjennom mange år Arnfinn Aulie gikk bort den 21 juni og bisettelsen finner sted den 4 juli kl. 14.00 i Asker kapell. Asker Rotary skal være representert og noen har allerede svart at de skal delta i bisettelsen. Asker Rotary sende kondolanser til familien og vi takker Arnfinn for alle de fine årene vi har hatt sammen hver mandag.

Men som alle andre Rotary år må presidenten skiftes og det er på tide at ny president tar over. Innkommende Børre Sveen har satt opp komiteer og vi gleder oss til et bedre og spennende år. I siste møte vi hadde den 27 juni var det ikke mange som møte opp. Men vi hadde et kjempe spennende og intim møte der vi avsluttet dette Rotary året. Presidenten delte informasjon som var aktuell og Eldbjørg kunne informere oss om Bleikerprisen. Bleiker prisen gikk til to flotte elever ved Bleiker videregående skole. Vi takker Eldbjørg og komiteen for fremragende jobb med prisene. Håper at denne tradisjonen fortsetter i mange år og kan være et tiltak og en pris som kan få elever ved skolen til å satse og vise sitt beste i alle perspektiver.

Eldbjørg la også frem klubbens program og det er mye som er gjort og et godt program er på vei. Men siden vi startet et lite samarbeid med Skaugum Rotary klubb ønsker vi selvfølgelig og fortsette med dette i fremtiden og kanskje møtes gjennom noen felles klubbmøter.

Det kom også gode forslag fra dette siste møtet om at vi er mer aktive i forhold til å invitere gjester, ha åpne møter og fremsnakke Rotary og vår klubb.

Og til sist var det Are som tok ordet og hadde tre minutteren. Are delte en spennende historie med oss som var spennende og rørende. Vi takker Are for dette spennende innlegget.

Så på vegne av meg selv og som president for dette Rotary året takker jeg så meget for tilliten og æren. Jeg har alltid sagt at jeg er så takknemlig for å kunne være medlem i et så fantastisk klubb. Så tusen takk for dette året.

ØNSKER ALLE DERE EN RIKTIG GOD OG VARM SOMMER.

Sommerhilsen

Blerim Gjoni