Velg en side

Kjære venner og venner av Asker Rotary. Møte den 5 september ble vi presentert for klubbens prosjekter. En stor takk til Tone Skodvin som redegjorde for alle prosjektene som Asker Rotary enten driver eller er med på. Presentasjonen skapte mye engasjement noe som lover godt for utviklingen av prosjektene. Disse prosjektene vil kunne lede både til foredrag og bedriftsbesøk, og muligens gi oss nye medlemmer.

Hilsen presidenten

Børre Sveen