Velg en side

Denne mandagen hadde vi besøk av Arne Festervoll. Tema var det norske kraftmarkedet og hvor integrert det er med det europeiske. Arne forklarte oss forskjellen på energi som måles  i kWh og effekt som måles i kW. For oss kan det best beskrives ved at kWh er mengden vann vi har i magasinene mens kW er den effekten man til enhver tid må ha for at en lyspære skal lyse. Han viste også plansjer på hvordan vind som er uregulert energi alltid må bidra på toppen av den regulerte kW som er produsert av kull, gass, atomkraft eller vann. Han viste at vindkraftkapasiteten i kW  er meget stor, men den oppstår kun når det blåser og det gjør det stort sett samtidig i hele Europa.

Arne hadde noen postulater for at vi i Norge skulle bli mindre eksponert for høye priser. Vi må nekte eksport når vannmagasinene når et visst nivå og samtidig sikre import når det blåser mye i Europa.