Velg en side

Et tema som har vært aktuell i vår klubb og i mange Rotary klubber er nemlig verving av medlemmer. Som mange andre klubber er vi bekymret over medlemsutviklingen  i vårt klubb. Derfor har medlems komitéen  kommet frem til en strategiplan for oss. Det som er viktig er at vi forplikter oss til å fremsnakke Rotary som den gode organisasjonen og invitere folk til møter slik at de ser at det er noe helt unikt med Rotary. Men hva er unikt med Rotary? Som mange andre klubber setter vi pris på den gode vennskapet vi har oss imellom, nettverksbygging, gode og flotte foredrag og ikke minst sosialt og være sammen med folk som tenker likt uansett yrkesbakgrunn. Presidenten og leder for medlems komitéen, samt våre to innkommende presidenter la frem sine synspunkter for hvordan vi tenker at vårt klubb skal bli. Men det er viktig at ethvert medlem gjør en innsats.

I plenum kom det også mange gode forslag som å promotere våre prosjekter. Det beste eksemplet kom fra prosjektkomiteen som kunne opplyse om donasjonen som er gitt til innsamlingsaksjonen for aggregater for Ukraina. Bare vi som klubb kunne bidra med tre aggregater. Dette er Rotary på sitt beste. Vi må legges merke til. Og det gjør vi nemlig ved å prate om det, skrive og fremme det i sosiale medier. Mange av oss reflekterte over et samfunn i endring. Og det er sant. Det er sosial media samfunn vi lever i og må henge med. Og med det fine bildet som kommer med denne artikkelen beviser at vi er tross alt en gjeng som er glade i hverandre og har det svært godt sammen. På vegne av presidenten og styret takk til alle medlemmer som bidrar til at vi har den fineste klubben.