Velg en side

Godt samarbeid er nødvendig for å få gode tilbud i gang. Ekstra gledelig er det når frivillige initiativ fører til godt samarbeid og tilskudd, slik tilfelle er mellom Asker Rotary og Asker Fotball.

I 2017 fikk Asker Fotball en svært hyggelig overraskelse av Lene Conradi. Under den årlige julelunsjen med Gatelaget i Asker rådhus ble det overrakt en sjekk, og med det et oppdrag, om å bygge et prosjekt over samme lest som Gatelaget. Målet var å nå en yngre målgruppe. Vi tok med sjekken tilbake til Føyka, begeistret og glade for initiativet og for at kommunen ga oss tillit til et viktig forebyggende tiltak.

Glennn Gabrielsen og Jonny Nauste fra Asker Rotary Klubb og daglig leder Rolf Magne Walstad er sentrale i støtten og samarbeidet rundt Aktive Lokalsamfunnn i Asker.

Prosjektet startet som Gatelag UNG i de formelle skrivene, men endret fort tittel. Prosjektet fikk navnet Hæppe som i å hæppe på løkka, men i skriftlig form ble Asker Heppe brukt. Ordet heppe er et verb som kommer av norrønt happ og betyr hell eller lykke. Et nettsøk gir også synonymer som sjans og fremgang, og med det synes vi navnet beskrev prosjektet godt utfra våre hva vi ønsket å oppnå for våre brukere av tilbudet.

Det ble gjennomført mange møter og gjort mye arbeid i en forberedende fase og blant andre NAV, Barnevernet, Aktiv Asker, Den Alternative Skolen, ROP og Utekontakten ble spurt om råd og innspill. Det var unison enighet på tvers av organisasjonene om at det er behov for et aktivitetstilbud. Det ble understreket at lagidrett inneholder svært mange positive elementer med tanke på å forebygge utenforskap og uhelse. Det ble satt søkelys på sannsynlige utfordringer rundt rekruttering som største hinder på veien.

Føyka er en bane med mange brukere og stort trykk, så det å finne gunstige treningstider var en del av utfordringen. Vi fikk etter hvert plass på banen rett etter at voksenopplæringen var ferdig, og studentene derfra skulle fort vise seg å utgjøre flertallet av de som brukte tilbudet. Vi hadde mange fine økter med fokus på godt humør i en avslappet atmosfære. Oppmøtet var varierende da det var vanskelig, kanskje umulig, å koordinere med så mange behov og organisasjoner. Allikevel måtte vi opp i volum for å nå mange nok. I sommerhalvåret fungerte tilbudet fint i mange uker, men da gradestokken sank nedover og regnet og vinden kom klarte vi ikke holde aktiviteten i gang.

I september 2018 tok Asker Rotary første gang kontakt med Asker Fotball, med intensjon om et samarbeid og et prosjekt Asker Rotary kunne involvere seg langsiktig i. Det ble holdt jevnlige møter der Glenn Gabrielsen og Tor Eivind Jenssen representerte Asker Rotary, og kom med innspill og idéer som ble diskutert. Dette ble starten på et langvarig samarbeid som har gagnet prosjektet og dets utvikling.

Under ett møte med Borgen innbyggertorg hadde Heidi Merete Johansen et svært godt innspill om at mellomtrinnet har få tilbud etter skoletid. Elevene mister brått SFO-tilbudet etter 4. klasse, og står da med uvant mange ledige timer på ettermiddagen. For noen går dette fint, men for mange kan det være svært vanskelig og starten på dårlige vaner med mye skjermtid, alenetid eller tid i uheldige miljø. Fokuset ble nå endret til et rent forebyggende tiltak med mål om å starte så tidlig som mulig for størst effekt. Dessverre viste det seg igjen vanskelig med arealer og lokaler, da SFO naturligvis skal bruke det aller meste av skolens område.

Pandemien ble en brems i prosjektets framgang, men også en situasjon der vi ble tvunget til å tenke nytt. Omstendighetene var vanskelig å være ungdom i, og vi ønsket å bidra med det vi kunne innenfor smittevernsretningslinjene som forelå. På kort tid fikk organiserte vi fotball og forskjellig fysisk trening på store utendørs flatene ved kunstgresset på Borgen Ungdomsskole. Herfra var veien kort til et tettere samarbeid, og selv om elevene var noe eldre er det fremdeles godt mulig å forebygge effektivt.

Når vi ser tilbake er det de to største utfordringene våre rekruttering og arealer, aller helst innendørs, å drive aktiviteten på. Det ble et stort gjennombrudd da Øyvind Thalmann og NOVA kom inn i bildet. NOVA er et flott tilbud rett etter skoletid til elevene ved Borgen Ungdomsskole, og da vi inngikk et samarbeid ble våre to største utfordringer løst i samme momentet. Vi fikk nå tilgang på godt egnede lokaler og helt andre forutsetninger for å rekruttere, elevene er jo tross alt allerede på stedet. I tillegg har NOVA kjøkken med matservering, og andre morsomme tilbud i lokaler i umiddelbar nærhet. Synergiene er gode. Asker Fotball får elever og lokaler å jobbe med, NOVA får et fysisk aktivitetstilbud, elevene får et bedre tilbud. Det blir en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Asker Idrettsråd har vært en viktig støttespiller i lang tid, både med finansiering og kompetanse. I 2021 faset Asker Heppe betegnelsen over i Aktive Lokalsamfunn som er navnet prosjektet bærer i dag. Aktive Lokalsamfunn er idrettskretsens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne i samarbeid med skolene.

Fotball er den ledende idretten det går i på Borgen, men det er også plass til annen aktivitet. Bordtennis og kanonball appellerer til mange, men vi har også hatt en satsing på basket og rugby med dyktige instruktører fra sine respektive klubber. Sommer-aktiviteter har vi også vært en del av sammen med Asker Idrettsråd der AIR kom med en masse utstyr og Asker Fotball bidro med med instruktører, blant andre en svært erfaren og karismatisk danseinstruktør som hadde timer i en av salene til NOVA.

En viktig milepæl for oss var da vi fant Ciise Aden Abshir til rollen som instruktør. Han er nærmest skreddersydd til oppgaven med sin hyggelige og avslappede fremtoning. Han er i tillegg utdannet innen konflikthåndtering og studerer gestaltterapi. Ciise er tidligere profesjonell fotballspiller i flere land. Som tidligere kaptein og spillende assistenttrener på det Somaliske landslaget i fotball gir det han en unik posisjon og erfaring. Bakgrunnen hans gir bred kulturell forståelse og språkkompetanse som kommer godt med i møte med elevene. NOVA og skolen gir han svært gode skussmål og han er en populær mann blant elevene.

Ciise som for tiden er i FIFA kongresset er en viktig nøkkelperson i Aktive Lokalsamfunn.

Aktive Lokalsamfunn består i dag av flere aktiviteter og tiltak. Ciise leder aktiviteter på NOVA tirsdager og torsdager. Ved hjelp av støtte fra Anthonstiftelsen har vi fått støtte til å ha Ciise til stede på skolen i storefri og ut dagen de samme dagene. Vi har søkt midler til å øke engasjementet med en dag til og venter på svar i skrivende stund. Både Hagaløkka og Rønningen har funnet tid til aktiviteter inne i gymsalen en gang hver uke. Her har vi fått Lansana Sesay fra Askers A-lag til å lede øktene, også en meget populær og god kandidat vi håper vi kan bruke enda mer i fremtiden.

Verdien av Aktive Lokalsamfunn på Borgen handler om å skape mer aktivitet i et stadig mer stillesittende samfunn, og gi anledning for alle til å utfolde seg og gjøre bevegelse til en naturlig del av hverdagen som man forhåpentligvis tar med seg senere i livet. Aktivitet sammen med andre gjør også mye med miljøet. Det bryter ned barrierer og ulikheter, og gjør det oftere lettere å initiere dialog og omgås i andre sammenhenger. For mange blir det en arena for mestring, og en mulighet til å bli sett. Gjennom mange års erfaring er vi overbevist om at lagidrett er et meget effektivt tiltak mot utenforskap og u-helse.

Sana er en populær instruktør i Aktive Lokalsamfunn.

Aktive Lokalsamfunn har utviklet seg jevnt og trutt siden Lene Conradis initiativ i 2017, og det er gøy å se tilbake på alle som har vært med å løfte tilbudet dit det er i dag. Asker kommune og Asker Idrettsråd har stått som viktige grunnpillarer hele veien gjennom finansiering, fasilitering og kompetanse prosjektet har vært helt avhengig av. I den sammenheng må vi også berømme Asker Rotary for deres initiativ, frivillige innsats, og bidrag siden 2018. Asker Rotary har tidligere finansiert deler av sommeraktiviteten, men i år har de altså gitt kr 50 000,- til videre drift av prosjektet. Det er forbilledlig og inspirerende når en organisasjon velger å investere så mye i et bedre lokalsamfunn.

VI er takknemlige og glade for alle som har bidratt og ser fram til flere år med Aktive Lokalsamfunn på Borgen.

Imens jeg satt og innhentet samtykke slik at jeg kunne bruke dette til å publisere i vår egen hjemmesiden reflekterte jeg over viljen og frivilligeten som er enorm her i Asker. Det finnes ikke ord for dette. Nauste og Gabrielsen står på og representerer Rotary. Jennifer Jones vår president valgte «Imagine Rotary» og hun ønsket sammen med oss rotarianere til å promotere at drømmene kan bli sanne, mens innkommende president Gordon R. McInally «Create hope in the world by working for peace and mental wellbeing.» Og det er nettopp det vi gjør sammen med flere ildsjeler. Tusen tusen takk for fantastisk innsats.