Velg en side

Så er Rotarysesongen denne høsten i gang.

I møtet 11.9 holdt Tore Skedsmo, vårt eget klubbmedlem et spennende foredrag om minerydding: En humanitær jobb for å sikre at sivilbefolkningen opplever en reell fred – observasjoner og anekdoter etter 7 år med minerydding i fire verdensdeler. Tore har vært engasjert gjennom Nors Folkehjelp og bidratt med sin kunnskap for å rydde opp i miner i forbindelse med kriger. Han har bidratt i 4 verdensdeler og kunne fortelle mye om sitt viktige oppdrag for å skape trygghet og sikkerhet hos lokalbefolkningen som har vært svært skadelidende. Temaet var veldig aktuelt når vi nå har krig i Europa og den jobb som gjøres i Ukraina når lokalbefolkningen skal tilbake til områder der krigen har herjet. Stor takk til Tore som delte dette med oss.