Velg en side

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.

– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest

Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Per Eckhoff (leder)
Ragnhild S Aagaard
Cato Stoll
Hans Ellef Wettre
Lars Bull
Anders Mørdre
Annik Apal Austad
Tore Skedsmo

 

Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.
– Ta i mot gjester.
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomote og Fest-sermoni komite

Medlemmer

Inger Fevang
Kristian Bade
Ingrid Rønning
Tor E Jensen
Jan Rage
Eldbjørg Nåheim Eien
Per Fossum
Kjell Fagerli

 

Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri – til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Trond Rekkedal (Leder)
Blerim Gjoni
Anders Hammer
Erik Roede
Sverre O. Lie
Nyonga Rugumayo Amundsen (Permisjon)

 

Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere – utføres ca.20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter – mars

Medlemmer

Bjørn Stolpestad (leder)
Bjørn Tangnes
Pål Smits
Geir Børresen
Ivar Lindstad
Jonny Nauste
Tormod Rafgaard
Tore Sigernes

Oppgaver

Sørge for utarbeidelsen av gode program

Medlemmer

Are Langmoen (leder)
Audun Brandt Lågøyr
Fredrikke Hegnar von Ubisch
Lars O. Nordal
Anneli Skudal
Nils Otto Holmen
Harald Nordberg
Robert Frantzen
Oppgaver – Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv i klubben – Velge 2 deltagere til Ryla -seminaret (desember) – Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar) – Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni) – Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:

 

Njål Andersen (leder)
Terje Reinertsen
Helge Ravik
Arne Hanserud
Jens-Fredrik Sørlie
Per O. Ohnstad
Bård Bergseth (Permisjon)
Arnfinn Aulie

Oppgaver

– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Rolv Dale (leder)
Lisbeth Iuell Dahl
Per Chr. Blichfeldt
Leiv-Magne Hjelmtvedt
Knut Grønseth
Asle Tveter
Kjell Narvestad

Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Njål Andersen
PR: Lars Bull / Mindor Hesthaug
Revisor: Anders Mørdre