Velg en side

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.
– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Børre Sveen
915 14 688
Inger Fevang
Nils O Holmen
Lisbet I Dahl
Asle Tveter
Gjoni Blerim
Robert Frantzen

 

Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.
– Ta i mot gjester.
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomite og Fest-sermoni komite

Medlemmer

Geir Børresen
924 20 389
Sverre O. Lien
Lise Aarvold
Knut Grønseth
Hans E. Wettre
Njål Andersen
Ragnhild S Aasgaard

 

Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri
– til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Mindor Hesthaug
900 38 181
Jonny Nauste
Jens F Sørlie
Ingrid Rønning
Audun B Lågøyr
Arne Hanserud
Cato Stoll
Tore Skedsmo

Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere
– utføres ca.20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter

Medlemmer

Eldbjørg Eien
481 37 380
Leiv M. Hjelmtvedt
Kjell Fagerli
Jan Rage
Harald Gløersen
Terje Reinertsen
Kjell Narvestad
Tore Sigernes
Per C. Blichfeldt

 

Oppgaver

Sørge for utarbeidelsen av gode program

Medlemmer

Anders Hammer
90750 877
Tone Skodvin
Bjørn Tangnes
Erik Roede
Are Langmoen
Per-Olav Opdahl
Rolv Dale
Lars Bull

 

Oppgaver

– Arbeide for forståelse for etikk i privat
– og yrkesliv i klubben
– Velge 2 deltagere til Ryla
-seminaret (desember)
– Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar)
– Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni)
– Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:

Medlemmer

Joar Kavli
930 66 333
Glenn Gabrielsen
Arnfinn Auli
Tormod Rafgård
Bjørn Stolpestad
Lars Nordal
Annik A Austad

Oppgaver
– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer
– fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Pål Smits
907 80 970
Anneli Skudal
Tor E Jensen
Anders Mørdre
Harald Nordberg
Fredrikke von Ubisch
Kristian Bade

Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Njål Andersen
PR: Mindor Hesthaug
Revisor: Anders Mørdre
Sekretær: Ivar Lindstad

Tidligere år: 2015 – 2016

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.
– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Hans Ellef Wettre (Leder)
Cato Stoll
Njål Andersen
Per Fossum
Tore Skedsmo
Bård Bergseth
Harald Nordberg
Arne Hanserud
Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.
– Ta i mot gjester.
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomote og Fest-sermoni komite

Medlemmer

Tor E Jensen (Leder)
Sverre O.Lie
Kristian Bade
Jan Rage
Geir Børresen
Kjell Narvestad
Børre Andreas Sveen
Tormod Rafgaard
Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri
– til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Trond Rekkedal (Leder)
Mindor Hesthaug
Robert Franzen
Anders Hammer
Gjoni Blerim
Harald Gløersen
Ingrid Rønning
Erik Roede
Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere
– utføres ca.20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter

Medlemmer

Bjørn Stolpestad (Leder)
Leiv-Magne Hjelmtvedt
Elbjørg Nåheim Eien
Kjell Fagerli
Per Chr. Blichfeldt
Tore Sigernes
Helge Ravik
Oppgaver

Sørge for utarbeidelsen av gode program

Medlemmer

Jonny Nauste (Leder)
Are Langmoen
Bjørn Tangnes
Lars Bull
Audun Brandt Lågøyr
Annik Apal Austad
Jens-Fredrik Sørlie
Oppgaver

– Arbeide for forståelse for etikk i privat
– og yrkesliv i klubben
– Velge 2 deltagere til Ryla
-seminaret (desember)
– Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar)
– Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni)
– Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:

Medlemmer

Lars Nordahl (Leder)
Knut Grønseth
Asle Tveter
Nils Otto Holmen
Ivar Lindstad
Glenn Gabrielsen
Arnfinn Aulie
Ragnhild S Aagaard
Oppgaver
– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer
– fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Lisbet Iuell Dahl (Leder)
Anneli Skudal
Pål Smits
Inger Fevang
Fredrikke Hegnar von Ubisch
Anders Mørdre
Tone Skodvin
Terje Reinertsen
Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Njål Andersen
PR: Mindor Hesthaug
Revisor: Anders Mørdre