Velg en side

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner 2014/2015

(Se matrikkel for telefonnummer og e-post adresser)

Rolle Navn
President Tone Skodvin
Sekretær  Per-Olav Opdahl
Past president  Glenn Gabrielsen
Kasserer Harald Gløersen
Revisor Anders Mørdre
Innkommende president Rolv Dale
Programkomitéen Are Langmoen
Festkomitéen Per Eckhoff
Klubbtjenesten Inger Fevang
Internasjonal tjeneste/bofellesskapene Nyonga Rugumayo Amundsen
Samfunnstjenesten Bjørn Stolpestad
Særskilt ansvar for utadrettet PR Lars Bull
Klassifikasjons-/ medlemskomitéen Rolv Dale
Yrkestjenesten Njål Andersen