Velg en side

Program Høst 2023 Asker Rotary

Dato                           Tema                                         Foredragsholder                           3-minutter

21.august              Presidentens møte                                                                              Blerim Gjoni  NB; møtet er på Føyka 21.8

28.august              Askerpolitikken og kommunevalget. Trond Jerve                                Knut Gr.        NB; møtet er på Føyka 28.8

04.september      Peismøter

11.september       Minerydding: en humanitær      Tore Skedsmo                                   Geir H.      NB; møtet er på Føyka 11.9

jobb for å sikre at sivilbefolkningen opplever en reell fred: observasjoner og anekdoter etter 7 år med minerydding i fire

verdensdeler.

Dato                           Tema                                         Foredragsholder                           3-minutter

18.september       Utgår (Semiaden 17.09).

25.september        Intercity-møte.                              Ansvar: Røyken RK

02.oktober                                                                                                                             Mindor

09.oktober

16.oktober             Arb.tittel: Mitt forfatterskap         Ellen Vahr                                             Leiv-Magne

23.oktober             Guvernørbesøk                                                                                        Nils Otto

30.oktober                                                                                                                              Tor Eivind

06.november         Rakfisklag

13.november         Sunlit Sea as: flytende solceller kan    Eirik Larsen                                      Are

bli en ny norsk eksportsuksess

20.november        Intercity-møte                                   Ansvar: Hurum RK

Dato                           Tema                                         Foredragsholder                           3-minutter

27.november                                                                                                                          Bjørn L.

04.desember         Klubbens indre liv                                                                                  Anders M.

11.desember         Julemøte                                                                                                  Jonny N.

18.desember         Ikke møte