Velg en side

Protokoll fra styremøte i Asker Rotary Klubb 07.012019

Sted: Kulturhjørnet Asker Sentrum,      Dato: 07.01 2019,       Tid: Kl. 19.30,          Tilstede:  Fredrikke Hegnar von Ubisch, Ivar Lindstad, Bjørn Tangnes, Per-Olav Opdahl, Erik Roede, Reidar Fossum, Kjell Erik Stensby, Geir Havnelid, Jens Fredrik Sørlie, Lisbeth...

Rakfisklag 19. november 2018

Rakfisklag 19. november 2018 Asker Rotary Klubb inviterer igjen medlemmene til Rakfisklag den 19. november. For de som ønsker et alternativ så blir det også servert røkelaks og gravlaks. Det er som vanlig hyggelig hvis du tar med ledsager. Prisen er kr 400 pr kuvert, og man kan velge betaling via...

Asker Rotary Klubbs årsrapport 2017-2018

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre igjennom; å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet å gagne andre i...