Velg en side

Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Semiaden. Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet. Hovedinnholdet retter seg inn med primært til barn og unge, men tilbudene skal også omfatte voksne deltakere. Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Målsetningen for Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og positiv opplevelse av natur og kultur ved Semsvannet og stimulere barn og voksne til å bli glad i og nysgjerrige på natur- og kulturrikdommen i området. Arrangementet bygger på NaKuHels filosofi om naturens, kulturens og fellesskapets positive effekt på menneskets fysisk og mentale helse, og på Rotarys verdier om å gjøre en samfunnsinnsats som skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre.