Velg en side

Gode nyheter – pengestøtte til Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har i flere år vært en støttespiller for Aktive lokalsamfunn som driftes av Asker Fotball. Dette aktivitetstilbudet i Borgensonen er et samarbeidstiltak mellom kommunen, Idrettsrådet og vår klubb. Asker Rotary har fått nå fått en tildeling på 1112 US...

Aktive lokalsamfunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Asker Rotaryklubb, Asker Fotball, Borgen ungdomsskole og Rønningen og Hagaløkka barneskoler. Fotballspiller fra Asker Fotball aktiviserer elever ved Borgen ungdomsskole hver tirsdag og onsdag etter skoletid. Det er ballspill,...

Asker Rotarys skiltprosjekt i 2024

Asker Rotary har i samarbeid med Asker og Bærum Historielag, laget utkast til 6 skilt med kort informasjon og bilder om historiske steder i Asker. Stedene som skal få skilt er Asker fødehjem, Nordgård pensjonat (i Askerveien), Drengsrud skole, Alfheim 28 (tidligere...

RYLA 2024 Lederseminar for ungdom

Rotary i Norge arrangerer hver vår et lederseminar for ungdom i alderen 20 til 30. Klubbene kan melde på og betale plasser på seminaret. I år er seminaret på Kløfta 5. – 7. april og har spennende innledere som Robert Mood, Norsk Fredssenter og Røde Kors med...

Samarbeid med Bleiker videregående skole

Samarbeid med Bleiker videregående skole Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp. Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av...