Velg en side

Asker Rotary har gitt økonomisk støtte til Aktive Lokalsamfunn som er et prosjekt som Asker Fotball startet i 2017 med støtte fra Asker kommune og Asker Idrettsråd på og for skolene i Borgenområdet.

Hensikten er å gi barn og ungdom et sunt alternativ i fritiden i form av idrettslige aktiviteter, et alternativ i hverdagen i form av gode sosiale vilkår, fellesskap og vennskap. Tilbudet samarbeider med NOVA på Borgen ungdomsskole og bruker lokaler på skolene i Borgensonen mandag til torsdag i skoleåret.