Velg en side

Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp.

Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av mentorene er sammen to og to. Andre mentorer har to ungdomsbedrifter. Mentorenes oppgaver er å være til disposisjon og svare på ulike spørsmål innen jus, økonomi, markedsføring, salg, bruk av sosiale media mm.

Asker Rotary og Bleiker videregående skole har hatt et samarbeid i mer enn 50 år! Det begynte med utdeling av Elevprisen (bestående av diplom og kronebeløp) til den eleven på Bleiker som har vist størst framgang gjennom skoleåret, faglig, sosialt eller på annen måte. Elevprisen har blitt delt ut årlig siden 1972 (unntatt 2021).

Elevprisen for 2023 ble gitt til Samira Gry Mobini Hildre fra 2ELB for hennes innsats og personlige utvikling på Elektro og datateknologi i et mannsdominert yrke.