Velg en side

Asker Rotary Klubb har årlig hedret en person som i en årrekke har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom i Asker. Ungdomsprisen har med få unntak blitt delt ut årlig siden 1969.

Kandidaten kan ha fått lønn eller godtgjørelse for sitt arbeid, men innsatsen må gå lenger enn det den lønnede stillingen med rimelighet krever – kandidaten må ha brukt av sin fritid.  Arbeidet kan være innen områdene ungdomsbevegelser, idrett, ideell virksomhet, kunst, kultur, eller annen aktivitet.

Ungdomsprisen for 2023 ble gitt av president Børre Sveen til Berit Marstein Gui Sportsklubb for hennes årelange innsats som leder og