Velg en side

Prosjektet er et samarbeid mellom Asker Rotaryklubb, Asker Fotball, Borgen ungdomsskole og Rønningen og Hagaløkka barneskoler. Fotballspiller fra Asker Fotball aktiviserer elever ved Borgen ungdomsskole hver tirsdag og onsdag etter skoletid. Det er ballspill, aktiviteter og servering av pizza. Prosjektet vil forsøke å få til en aktivitet i storefri de samme dagene. Det planlegges også aktivitet på fredag ettermiddag/kveld på Borgen ungdomsskole, kanskje i samarbeid med SLT –koordinator ((Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Asker kommune.  Denne aktiviteten har som formål å holde ungdommene borte fra Asker sentrum fredag ettermiddag/kveld.

På barneskolene Rønningen og Hagaløkka, er dette et tilbud for 6.og 7.klasse (som ikke har tilbud om skolefritidsordning) på onsdager og torsdager etter skoletid.
Totalt vil det være ca 100 barn ungdommer som jevnlig bruker tilbudene. Asker Fotball stiller med faste personer som er tilstede og aktiviserer elevene, Asker Rotaryklubb bidrar økonomisk til driften av prosjektet.