Velg en side

Asker Rotary har i flere år vært en støttespiller for Aktive lokalsamfunn som driftes av Asker Fotball. Dette aktivitetstilbudet i Borgensonen er et samarbeidstiltak mellom kommunen, Idrettsrådet og vår klubb. Asker Rotary har fått nå fått en tildeling på 1112 US dollars, og håper på fortsatt å kunne bidra med støtte til fritidstilbud til uorganisert ungdom.