Velg en side

På årets sommeravslutning med Skaugum Rotary ble Asker Rotarys Ungdomspris tildelt Bashir Abshir for hans langvarige innsats for å tilby trening og aktivitetsmuligheter for barn og unge i Bergen-området i Asker. Arbeidet hans preges av integrering og bistand til vanskeligstilte i et sårbart miljø, og Bashir har vært en ildsjel.

Bashir startet i 2012 organisasjonen Waria Idrettsklubb – et tilbud til barn av innvandrere. Her har han lært opp ungdom som trener- og aktivitetsledere. Innsatsen er i 2024 spesielt rettet mot å rekruttere foreldre til dette idrettsarbeidet. Det har vist seg å være forholdsvis krevende, og Idrettsrådet har etablert funksjonen Aktivitetsguider som oppsøker familier for å få med foreldre, barn og ungdom i positive aktiviteter. Asker Idrettsråd forteller at Bashir står på i overkant av hva  helsa holder og at han må holdes igjen!

Asker Rotary gratulerer Bashir Abshir med Ungdomsprisen 2024!