Velg en side

Informasjon om Ryla 2018

Kjære Rotary venner Arbeidet med RYLA 2018 skrider fremover  med god fart. Et foreløpig program er utarbeidet, og blir sendt til dere alle sammen med denne orienteringen. Alle foredragsholderne er på plass, og en kort presentasjon av den enkelte legges også ved....

RYLA 2014

RYLA 2014 Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i 2014,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil anbefale...

RYLA 2015

RYLA 2015 Asker Rotary hadde en deltaker, Ola Kvisle på årets RYLA konferanse, som ble arrangert av Oslo Rotary i år, og avholdt 20 – 22 mars. Temaet for konferansen var: «Selvledelse & Sosialt Entreprenørskap», og hadde et godt og variert program. (Se denne PDF’en for hele...