Velg en side

Møteinformasjon

Grunnet COVID situasjonen, holdes møtes på Zoom!
Se e-post for invitasjonslenke.

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Smittevernregler for møter 2020 / 2021:

– hvis du har en form for luftveisinfeksjon eller annen sykdom skal du ikke komme på møtet .

– husk at vi ikke kan håndhilse eller klemme .

– bruk utplassert håndsprit ved inngangen.

– det må opprettholdes 1 m avstand under hele møtet, også ved inngang og utgang.

– det er ingen selvbetjening av kaffe, klubbkomiteen besørger skjenking. Selvbetjening av kaffemat.

– medlemmer rydder ikke ut etter seg, dette besørges av klubbkomiteen.

For å lette evt smittesporing etter våre møter vil klubbkomiteen føre liste over frammøtte med navn og telefonnummer. Hvis du har med en gjest så oppgi dette  for vedkommende, og sett gjesten inn i reglene.
I Innbyggertorget er det en maks grense på 40 deltakere på hvert møte. Dette vil være tilstrekkelig i de aller fleste møter, men vær oppmerksomme på at klubbkomiteen i spesielt tilfeller vil kunne bli nødt til å avvise noen ved inngangen.

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Yrkesmessen

Tur med bofellesskapet

Semiaden

Rotarymøte 03.mai 2021 på Zoom

Hei Rotaryvenner. Det var spennende å høre hva som kreves for å være fotballdommer på høyt nivå og hva Brage Sandmoen mente om dagens fotballverden. Det har vært spørsmål om vi klarte å få til et program imorgen 03.05, men så har Njål sagt seg villig til på sparket å...

les mer

Styre og komiteer 2021-22

Forslaget til styre og komiteer i Asker Rotary Klubb for perioden 2021-2022 er nå klart. Blerim Gjoni har i stor grad foreslått styre og komiteer som i 2020-2021. Forslaget ser slik ut: Styret for 2021 – 2022 President:                                                ...

les mer

Rotarymøte via Zoom 26.04.2021

Hei Rotaryvenner. Jeg ser av tilbakemeldinger fra dere at Peismøtet i brakeoffrooms fungerte godt for de fleste. Jeg takker Njål for tilretteleggelse av møtet. Jeg takker også for flere rapporter fra komiteene. Enkelte spørsmål som bir stilt der vil vi måtte komme...

les mer

PEISMØTE PÅ ZOOM 19.04.2021

Hei alle Rotarymedlemmer. Til orientering opplyses der om at det har vært avholdt digitalt styremøte, der det ble vedtatt at klubben også i år skal støtte TRF med kr 30.000 slik at man kan søke støtte i distrikstfond og Matching Grants til f.eks Hæppe-prosjektet. Det...

les mer

Medlemsmøte 12. april via Zoom

Hei alle Rotarymedlemmer. Jeg håper at påskeferien forløp bra for alle og at vaksinering nå er godt igang for mange! Njål fikk sin avhandling om artikkelsamlingsmetoder godkjent på BI, og har fått sin PhD.  Jeg kjøpte en blomsterbukett+ tilhørende Påskeegg med konfekt...

les mer

MEDLEMSMØTE 22 mars via Zoom

Hei Rotaryvenner. Mandag 15.03 hadde vi et meget vellykket møte med intern foredragsholder. Inger Fevang orienterte om den nye Arveloven, hvilke endringer som har skjedd og hvilke effekter den vil få fremover. Njål tok 3-min og opplyste om at han neste mandag får vite...

les mer

MEDLEMSMØTE 15. MARS via Zoom

Hei alle Rotaryvenner. Inter-citymøtet 15.02, ledet av Skaugum Rotary viste at mange er i stand til å logge seg på Zoom-løsningen etter hvert. Da var i alt 174  personer pålogget på det meste. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som alle har blitt godt...

les mer

Rotarymøte via Zoom 22.02.2021

Hei alle Rotaryvenner. Møtet 15.02 via Zoom fikk pålogging av 26 medlemmer som  fulgte møtet, der Bjørn Tangnes tok 3 min. om sitt meningsfulle arbeid og  pensjonistliv på Føyka. Tore Skedsmo i Yrkeskomiteen presenterte Ass. Rektor Erling Nereng fra Asker Videregående...

les mer

Zoom-møte 15.02.2021. Yrkeskomiteen

Hei alle Rotaryvenner. Vi fortsetter fremover  å holde Rotarymøter på nett, via tjenesten Zoom. Møtet 08.02 ble gjennomført via Zoom, og resultatet  av påloggingen, ble at i alt 34  fulgte møtet, der Dag Hareide snakket om sin nye bok: Mennesket og Teknomaktene og...

les mer

Rotarymøte 08.02.2021

Hei alle Rotaryvenner. Etter noen dager  på hytta på Golsfjellet i  - 20gr- er jeg tilbake på hjemmekontoret. Blerim arbeider  med å få satt opp mannskapene til neste års styre og komiteer, og jeg håper alle stiller seg imøtekommende til hans forespørsler i disse...

les mer
Rotarymøte 25.01.21 om kreftbehandling

Rotarymøte 25.01.21 om kreftbehandling

Vi har idag gjennomført et nytt møte på Zoom der ialt 21 medlemmer var tilstede. Det tekniske fungerte godt på nettet, under dyktig ledelse av Njål. Dagens foredrag  var av Christine Lager fra Kreftforeningen med kollega som snakket over tema: "Fremtidens kreftomsorg-...

les mer

Rotarymøte via Zoom 25.01.2021

Følgende melding  med invitasjon til digitalt møte er sendt alle medlemmer  pr. 20.01.21: Vi forsøker fremover  å holde Rotarymøter på nett, via tjenesten Zoom. Møtet 18.01 ble gjennomført via Zoom, og resultatet  av påloggingen, ble at 20 av klubbens medlemmer fulgte...

les mer

MÅNEDSBREV DESEMBER 2020

Kjære alle klubmedlemmer. Koronaepidemien ser ut for å komme i flere runder, så det er p.t svært usikkert når vi kan møtes igjen fysisk. Det er bare å ta tiden til hjelp og håpe at smittespredningen etter hvert gir seg. Nå varsle det om at de første vaksinene er snart...

les mer

Månedsbrev november 2020.

Hei alle klubbmedlemmer. Det er oppriktig synd at vi på grunn av Korona-epidemien  ikke kan møtes. Jeg håper at alle følger de strenge smittevernreglene og holder seg friske. Så håper jeg at det vil bli mulig å treffe hverandre igjen på nyåret. Jeg viser til innlagte...

les mer
Ukebrev, uke 44.

Ukebrev, uke 44.

Mandag, 26.10.2020 hadde vi møte  i Innbyggrtorget. Presidenten opplyste at Nakuhels  og  Skaugum Rotary klubbs fremtredende medlem Kristin Bredal Berge var gått bort sist fredag. Det var trist. Styremøtet 19.10 ble referert. Særlig ble det henvist til at Klubben...

les mer