Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Besøk Asker klubbene på Facebook

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Semiaden

Varmestua

Bleikerprisen

Ungdomsprisen 2024 er tildelt Bashir Abshir

Ungdomsprisen 2024 er tildelt Bashir Abshir

På årets sommeravslutning med Skaugum Rotary ble Asker Rotarys Ungdomspris tildelt Bashir Abshir for hans langvarige innsats for å tilby trening og aktivitetsmuligheter for barn og unge i Bergen-området i Asker. Arbeidet hans preges av integrering og bistand til...

les mer

Vet du hvor Askerbroa er?

Askerbroa går mellom Drammensveien og Askerparken, sør for Føyka og Asker sentrum. Broen som ble bygget på dugnad på 1950 tallet er preget av tidens tann - se bilde 1 under. Asker Rotary har startet et dugnads-/rehabiliteringsprosjekt med støtte av Asker stasjon og...

les mer

Gode nyheter – pengestøtte til Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har i flere år vært en støttespiller for Aktive lokalsamfunn som driftes av Asker Fotball. Dette aktivitetstilbudet i Borgensonen er et samarbeidstiltak mellom kommunen, Idrettsrådet og vår klubb. Asker Rotary har fått nå fått en tildeling på 1112 US...

les mer

Aktive lokalsamfunn

Prosjektet er et samarbeid mellom Asker Rotaryklubb, Asker Fotball, Borgen ungdomsskole og Rønningen og Hagaløkka barneskoler. Fotballspiller fra Asker Fotball aktiviserer elever ved Borgen ungdomsskole hver tirsdag og onsdag etter skoletid. Det er ballspill,...

les mer

Asker Rotarys skiltprosjekt i 2024

Asker Rotary har i samarbeid med Asker og Bærum Historielag, laget utkast til 6 skilt med kort informasjon og bilder om historiske steder i Asker. Stedene som skal få skilt er Asker fødehjem, Nordgård pensjonat (i Askerveien), Drengsrud skole, Alfheim 28 (tidligere...

les mer

RYLA 2024 Lederseminar for ungdom

Rotary i Norge arrangerer hver vår et lederseminar for ungdom i alderen 20 til 30. Klubbene kan melde på og betale plasser på seminaret. I år er seminaret på Kløfta 5. - 7. april og har spennende innledere som Robert Mood, Norsk Fredssenter og Røde Kors med...

les mer

Bedriftsbesøk Wettre bryggeri 9. oktober

Hei Asker Rotarys medlemmer. Det er tid for påmelding til bedriftsbesøk med omvisning og ølsmaking: Arrangementet  skjer Uke 41      Mandag 9/10     Bedriftsbesøk på Wettre bryggeri og Kråka Pub med ølsmaking        Påmelding: Innbetaling kr. 485 til Asker...

les mer
Prosjektportefølje 2022-2023

Prosjektportefølje 2022-2023

Asker Rotary har flere klubbprosjekter gående. Her kan du se hvilke prosjekter vi hadde i prosjektporteføljen for 2022/23. Disse videreføres i 2023/24. [embeddoc url="https://askerrotary.no/wp-content/uploads/2023/09/ARK-Prosjektportefolge-2022mai.pdf"...

les mer
Semiaden 2023

Semiaden 2023

Søndag 17.9. arrangeres høstens vakreste eventyr, Semiaden. Prosjektledelsen sier alt er i rute, og oppfordrer til å spre budskapet om det fine opplevelsestilbudet for store og små, til familie, naboer og venner. De gir stikkordene • Semiaden er Norges største...

les mer
Samarbeid med Bleiker videregående skole

Samarbeid med Bleiker videregående skole

Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp. Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av...

les mer

Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har gitt økonomisk støtte til Aktive Lokalsamfunn som er et prosjekt som Asker Fotball startet i 2017 med støtte fra Asker kommune og Asker Idrettsråd på og for skolene i Borgenområdet. Hensikten er å gi barn og ungdom et sunt alternativ i fritiden i form...

les mer
Ungdomsprisen

Ungdomsprisen

Asker Rotary Klubb har årlig hedret en person som i en årrekke har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom i Asker. Ungdomsprisen har med få unntak blitt delt ut årlig siden 1969. Kandidaten kan ha fått lønn eller godtgjørelse for sitt arbeid, men innsatsen må gå...

les mer

Julepakker til kirkens feltarbeid

Et årvisst prosjekt for Asker Rotaryklubb er julepakkene som gis til klientene av Kirkens Feltarbeid i Asker. I samarbeid med ledelsen for Varmestua blir det utarbeidet en handleliste som bestilles hos REMA 1000 på Gullhella. Butikken har vist seg å være en grei...

les mer

Nødaggregat til Ukraina

Asker Rotary støttet i 2023 Generatoraksjonen «Power Ukraine!» som ble startet av Oslo Rotaryklubb. Gjennom innsamlingsaksjonen vil vi bidra med lys, varme og håp i et naboland i krig. Målet for aksjonen er 100 generatorer, kr. 10.000 pr stk, transportert helt frem...

les mer
Skiltprosjektet del 2

Skiltprosjektet del 2

Asker Rotary lager i samarbeid med Asker og Bærum Historielag 7 emaljeskilt om historiske steder i Asker. Emaljeskiltene forteller med tekst og bilde om historien til Asker Fødehjem, Det Gule Huset, Drengsrud skole, Den gamle Telefonsentralen og tidligere...

les mer