Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Besøk Asker klubbene på Facebook

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Semiaden

Varmestua

Bleikerprisen

Semiaden 2023

Semiaden 2023

Søndag 17.9. arrangeres høstens vakreste eventyr, Semiaden. Prosjektledelsen sier alt er i rute, og oppfordrer til å spre budskapet om det fine opplevelsestilbudet for store og små, til familie, naboer og venner. De gir stikkordene • Semiaden er Norges største...

les mer

Klubbmøte 11.9.23

Så er Rotarysesongen denne høsten i gang. I møtet 11.9 holdt Tore Skedsmo, vårt eget klubbmedlem et spennende foredrag om minerydding: En humanitær jobb for å sikre at sivilbefolkningen opplever en reell fred - observasjoner og anekdoter etter 7 år med minerydding i...

les mer
Samarbeid med bleiker videregående skole

Samarbeid med bleiker videregående skole

Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp. Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av...

les mer

Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har gitt økonomisk støtte til Aktive Lokalsamfunn som er et prosjekt som Asker Fotball startet i 2017 med støtte fra Asker kommune og Asker Idrettsråd på og for skolene i Borgenområdet. Hensikten er å gi barn og ungdom et sunt alternativ i fritiden i form...

les mer
Ungdomsprisen

Ungdomsprisen

Asker Rotary Klubb har årlig hedret en person som i en årrekke har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom i Asker. Ungdomsprisen har med få unntak blitt delt ut årlig siden 1969. Kandidaten kan ha fått lønn eller godtgjørelse for sitt arbeid, men innsatsen må gå...

les mer
Julepakker til kirkens feltarbeid

Julepakker til kirkens feltarbeid

Et årvisst prosjekt for Asker Rotaryklubb er julepakkene som gis til klientene av Kirkens Feltarbeid i Asker. I samarbeid med ledelsen for Varmestua blir det utarbeidet en handleliste som bestilles hos REMA 1000 på Gullhella. Butikken har vist seg å være en grei...

les mer

Nødaggregat til Ukraina

Asker Rotary støttet i 2023 Generatoraksjonen «Power Ukraine!» som ble startet av Oslo Rotaryklubb. Gjennom innsamlingsaksjonen vil vi bidra med lys, varme og håp i et naboland i krig. Målet for aksjonen er 100 generatorer, kr. 10.000 pr stk, transportert helt frem...

les mer
Emaljeskiltprosjekt

Emaljeskiltprosjekt

Asker Rotary lager i samarbeid med Asker og Bærum Historielag 7 emaljeskilt om historiske steder i Asker. Emaljeskiltene forteller med tekst og bilde om historien til Asker Fødehjem, Det Gule Huset, Drengsrud skole, Den gamle Telefonsentralen og tidligere...

les mer
Presidentens møte

Presidentens møte

Kjære gode Rotary venner i Asker Rotary klubb. Denne mandagen den 21. august møtes vi i klubbhuset på Føyka. Og i dette møtet formaliserte vi presidentskiftet i klubben vår. Vi takker Børre Sveen for en fint år, og samtidig ønsker vi vår nye president Pål Smits lykke...

les mer

Semiaden

Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Semiaden. Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i...

les mer

Asker Rotarys Ungdomspris til Berit Marstein

På sommerfesten til Asker Rotary 7. juni, tildelte president Børre Sveen klubbens Ungdomspris til Berit Marstein. Asker Rotary har siden 1969 årlig gitt ut Ungdomsprisen til en person som har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom. Tidligere prisvinnere har hatt...

les mer
ASKER ROTARY FORSTERKER AKTIVE LOKALSAMFUNN

ASKER ROTARY FORSTERKER AKTIVE LOKALSAMFUNN

Godt samarbeid er nødvendig for å få gode tilbud i gang. Ekstra gledelig er det når frivillige initiativ fører til godt samarbeid og tilskudd, slik tilfelle er mellom Asker Rotary og Asker Fotball. I 2017 fikk Asker Fotball en svært hyggelig overraskelse av Lene...

les mer
Foredrag og besøk

Foredrag og besøk

Asker Rotary klubb har en rik og flott program takket være våre medlemmer som muliggjør dette. Våre medlemmer har et stort nettverk som brukes til å holde nivået av foredragene i klubben høyt og det blir spennende. Den 20 februar hadde vi besøk av vår Rotary venn...

les mer
Klubbens indre liv i Asker Rotary Klubb

Klubbens indre liv i Asker Rotary Klubb

Et tema som har vært aktuell i vår klubb og i mange Rotary klubber er nemlig verving av medlemmer. Som mange andre klubber er vi bekymret over medlemsutviklingen  i vårt klubb. Derfor har medlems komitéen  kommet frem til en strategiplan for oss. Det som er viktig er...

les mer
God jul til dere alle

God jul til dere alle

Også denne julen sørget Leiv Magne for at vakre julestjerner gitt til etterlatte og tidligere medlemmer. Asker Rotary ønsker alle God jul og Godt nytt år 2023!

les mer