Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Kulturhjørnet
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Yrkesmessen

Tur med bofellesskapet

Semiaden

Rotarymøte den 19.02.2018

Årets vinterferie har nettop startet. Dette til tross, kunne presidenten ønske et godt fremmøte velkommen. Dessverre fikk vi rett før møtet sykdomsforfall fra kveldens foredragsholder. Influensaen hadde slått til. Programkomiteen holder kontakten med Sigmund Hov Moen...

les mer

Rotarymøte den 12.02.2018

Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med god deltakelse også med flere gjester. Møtet ble åpnet ved at vi mintes Tore Sigernes som døde fredag 9. februar. Tore var klubbens klare nestor med medlemskap fra 1964. Vi mintes Tore med ett minutts stillhet....

les mer

Rotarymøte den 05.02.2018

Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen til kveldens møte. En av kveldens gjester Nils Fredrikk Wisløff, vil etter all sannsynlighet bli tatt opp som medlem i neste møte. Til programmet fremover ble det gjort oppmerksom på at Intercitymøtet (Røyken) den 12. mars er...

les mer

Rotarymøte den 29.01.20189

Igjen kunne presidenten ønske vel velkommen til et meget godt besøkt møte med 45 deltakere. Rolv Dale ble spesielt gratulert med dagen den 20. januar. Han tilbrakte deler av 70-årsdagen i en alpinbakke. Rolv takket og uttrykte glede over oppmersomheten fra sine gode...

les mer

Yrkesmesse og møte den 22.01.2018

I samarbeid mellom Asker videregående skole og Asker Rotary Klubb, ble den årlige Yrkes- og utdanningsmessen arrangert den 22. januar. Litt usikre er vi, men vi mener at dette var den 54. gangen vi samarbeidet om dette svært populære og nyttige tiltaket. Alle ungdoms-...

les mer

Rotarymøte 15.01.2018

Spennende møte med opptak av nye medlemmer og egoforedrag. Møtet startet med bursdagsgratulasjon til Rolv Dale som fyller 70 år den 20. januar. Han var ikke tilstede i møtet, men presidenten finner en løsning på det. Presidenten leste opp ytterligere hilsener fra...

les mer

Rotarymøte 08-01.2018

Presidenten ønsket et stort fremmøte velkommen til årets første møte. Tre gjester (foredragsholder og to potensielle medlemmer) ble ønsket spesielt velkommen. Jens-Petter Sørlie (Jeffen) ble gratulert med 75-årsdagen den 9. januar. Joar Kavli minnet om yrkesmessen på...

les mer

Rotarymøte 18.12.2017

Klubbkomiteen hadde sørget for at vi ble møtt med et flott og julepyntet møterom. Her var det lagt opp til trivsel, kaffekos og julestemning. I   nnledningsvis benyttet Geir Børresen anledningen til å takke klubbens medlemmer for en hyggelig hilsen til sin 75-årsdag...

les mer

Rotarymøte 11.12.2017

Møtet åpnet dessverre med meddelelse av en utmelding. Cato Stoll har hatt permisjon dette året. Grunnet "tidsklemme" vedr jobbskifte og en rekke engasjement i frivillige organisasjoner, har Cato meldt seg ut av Asker Rotary Klubb med virkning fra 01.01.2018. Cato...

les mer

Rotarymøte 04.12.2017.

Rolv Dale hadde kveldens treminutter. Han ga oss et innblikk i Nasjonal Transportplan med spesiell fokus på på miljø- og klimahensyn. Lavutslipssamfunnet er under utvikling både til lands og til vanns. Oslofjorden ligger godt an i forhold til fergetrafikken. Kveldens...

les mer

Rotarymøte 27.11.2017

Møtet startet på best mulig måte med godt fremmøte og opptak av et nytt medlem. Kartograf og selvstendig næringsdrivende som innehaver av enmannsbedriften Epplekart Fossum, ble Reidar Fossum introdusert av Geir Havnelid. Reidar ble ønsket velkommen som nyttmedlem i...

les mer

Rotarymøte 20.11.2017

I regi av Fest- og seremonikomiteen var kveldens møte avsatt til sosialt samvær. Som vanlig på denne tiden av året møttes vi på Torsdad gård til rakfisk. Komiteen under ledelse av Børre Sveen hadde stelt i stand et glimrende måltid med fisk fra Valdres og korrekt...

les mer

Rotarymøte 13.11.2017.

Nytt, trivelig møte med godt fremmøte herav mange og yngre gjester gjester, noe som tyder på at kveldens hovedtema var godt profilert. Vi startet imidlertid med treminutter ved Geir Børresen. På sin karakteristiske og humørfylte måte, ga han eksempler (valg av...

les mer

Informasjon om Ryla 2018

Kjære Rotary venner Arbeidet med RYLA 2018 skrider fremover  med god fart. Et foreløpig program er utarbeidet, og blir sendt til dere alle sammen med denne orienteringen. Alle foredragsholderne er på plass, og en kort presentasjon av den enkelte legges også ved....

les mer

Rotarymøte 06.11.2017.

Presidenten kunne denne gangen ønske 41 fremmmøtte hvorav seks gjester (derav den nye hotelldirektøren Lene Edvardsen) velkommen. Distriktsguvernøren ga under sitt besøk den 9. oktober, uttrykk for at måloppnåelse og aktivitetsnivå betyr mer enn høyt fremmøte, men...

les mer