Velg en side

Prosjektportefølje 2022-2023

Prosjektportefølje 2022-2023 Asker Rotary har flere klubbprosjekter gående. Her kan du se hvilke prosjekter vi hadde i prosjektporteføljen for 2022/23. Disse videreføres i 2023/24. Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

Samarbeid med bleiker videregående skole

Samarbeid med bleiker videregående skole Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp. Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av...

Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har gitt økonomisk støtte til Aktive Lokalsamfunn som er et prosjekt som Asker Fotball startet i 2017 med støtte fra Asker kommune og Asker Idrettsråd på og for skolene i Borgenområdet. Hensikten er å gi barn og ungdom et sunt alternativ i fritiden i form...

Ungdomsprisen

Ungdomsprisen Asker Rotary Klubb har årlig hedret en person som i en årrekke har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom i Asker. Ungdomsprisen har med få unntak blitt delt ut årlig siden 1969. Kandidaten kan ha fått lønn eller godtgjørelse for sitt arbeid, men innsatsen må gå...

Julepakker til kirkens feltarbeid

Julepakker til kirkens feltarbeid Et årvisst prosjekt for Asker Rotaryklubb er julepakkene som gis til klientene av Kirkens Feltarbeid i Asker. I samarbeid med ledelsen for Varmestua blir det utarbeidet en handleliste som bestilles hos REMA 1000 på Gullhella. Butikken har vist seg å være en grei...

Nødaggregat til Ukraina

Asker Rotary støttet i 2023 Generatoraksjonen «Power Ukraine!» som ble startet av Oslo Rotaryklubb. Gjennom innsamlingsaksjonen vil vi bidra med lys, varme og håp i et naboland i krig. Målet for aksjonen er 100 generatorer, kr. 10.000 pr stk, transportert helt frem...

Emaljeskiltprosjekt

Emaljeskiltprosjekt Asker Rotary lager i samarbeid med Asker og Bærum Historielag 7 emaljeskilt om historiske steder i Asker. Emaljeskiltene forteller med tekst og bilde om historien til Asker Fødehjem, Det Gule Huset, Drengsrud skole, Den gamle Telefonsentralen og tidligere...

Semiaden

Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Semiaden. Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i...

Møte 5. september 22

Møte 5. september 22 Kjære venner og venner av Asker Rotary. Møte den 5 september ble vi presentert for klubbens prosjekter. En stor takk til Tone Skodvin som redegjorde for alle prosjektene som Asker Rotary enten driver eller er med på. Presentasjonen skapte mye engasjement noe som lover...

Vinaften 25.mars 2019

Vinaften 25.mars 2019 Mandag 25.mars 2019 arrangerte Asker Rotary Klubb vinaften på Kulturhjørnet i Trekanten. Temaet var denne gang viner fra USA med vekt på California og fire forskjellig drueslag. Slik gikk det til: Velkomstdrikk:  Charles Smith Kung Fu Girl Riesling 2017.  Dette var...

Semiaden 13.9.2015

Semiaden 13.9.2015 Stor familiedag i Asker med poster,leker og underholdning rundt Semsvannet blir arrangert av Rotaryklubbene i Asker, Hurum, Røyken og NaKuHel senteret i Asker i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Sluttrapporten etter arrangementet foreligger og link til denne...

Yrkessmessen på Asker Videregående skole 2016

Yrkessmessen på Asker Videregående skole 2016 Her var det fullt av unge askerbøringer som ville ha svar Hvert år de siste 53 årene har Asker videregående skole og Asker Rotary arrangert yrkes- og utdanningsmesse for ungdom. Og mandag kveld var det åpent for alle som ville komme, også elever og foresatte fra andre...

RYLA 2015

RYLA 2015 Da er årets RYLA arrangement gjennomført, med fornøyde deltakere. Asker sin kandidat var: Ola Kvisle. Programmet kan finner du her: RYLA Program og info om Rotary

Yrkesmessen 2015 Asker Videregående Skole

Så er den 52. yrkesmessen gjennomført med stor oppslutning og masse kunnskapsformidling fra den eldre til den yngre garde. Jeg tør ikke anslå antall deltakere, men noterte meg at bakeren hadde med 750 kakestykker som alle var fortært innen kl 18.55. Det sier noe om...

Referat fra RYLA

Referat fra RYLA 29.05.2014 Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i år,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil...

Referat fra RYLA

Referat fra RYLA 29.05.2014 Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i år,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil...

YRKES- OG UTDANNINGSMESSEN 2014

YRKES- OG UTDANNINGSMESSEN 2014 Årets messe, den 51 i rekken, ble avholdt på Asker videregående skole mandag 27.januar. Messen ,som arrangeres av Asker Rotaryklubb i samarbeide med skolen, ble offisielt åpnet av ordføreren i Asker, Lene Conradi.   Over 50 forskjellige yrker med tillegg av 20...

Tur til Besseggen med bofellesskapet 2011

Tur til Besseggen med bofellesskapet 2011 Besseggen 2011 Før sommeren foreslo internasjonal komité Asker Rotary Klubb om å ta med barna fra bofellesskapene ut på tur. Forslaget ble Besseggen. Deretter begynte vi å planlegge den turen. Vi hadde et par møter med ungdommene på Radar Cafe hvor vi informerte dem...

Gaustatoppen beseiret

Intensjonene bak de årlige turene er å presentere norsk natur og kultur, samt fremme kameratskap blant ungdommene. Tidligere turer har besøkt både Snøhetta, Besseggen og Rallarvegen. I år startet opplegget med en spennende innføring i arbeiderhistorien og...

Tur til Snøhetta med bofellesskapet

Tur til Snøhetta med bofellesskapet Jeg vil si at det er blitt en tradisjon i Asker Rotary klubb å få til noen spektakulære fjellturer årlig. Denne organiseringen opplever jeg som fantastisk og vi i klubben gir en opplevelse for livet til ungdommene på bofellesskapene i Asker.   I år ble det...